Stuginformation

Stuginformation

Tyrstugan är klubbens naturliga samlingspunkt och utgångspunkten för många av våra aktiviteter.

Stugan är vår. Vi ansvarar alltså för allt från städning, underhåll och reparationer och förbättringar. Marken arrenderar vi av Karlstads kommun. Tyrstugevägen och parkeringen är allmänna ytor och det är kommunen som ansvarar för drift och underhåll av dessa.

Stugan har ett kök och gemensamutrymme för samlingar, två omklädningsrum med duschar och bastu samt ett litet kontorsförråd.

Nyttjande

Vi använder stugan för våra olika klubbaktiviteter och samlingar, men som medlem så kan du få tillträde till stugan när den är ledig. För att komma in behöver du en nyckeltag. Se nedan.

Tillträde

För att komma in i Tyrstugan behöver du en nyckeltag. Alla betalande medlemmar kan kvittera ut en nyckeltag mot depositionsavgift och ansvarsförbindelse. Du kan läsa mer om i vår nyckelpolicy.

Uthyrning

Som medlem kan du boka stugan. Se Uthyrningspolicy för vilka regler som gäller.