Medlemsförmåner

Förmåner och avgifter för deltagande i tävlingar.

Tävlingsdeltagande

Gäller från 1/1-2020.

Med tävling avses här tävlingar som genomförs i enlighet med orienterings-, och cykelförbundets regler för deltagande i tävlingsarrangemang.

  1. Medlem som har betalt sin medlemsavgift och i övrigt fullföljt sina åligganden mot föreningen har enligt stadgarna rätt att representera klubben vid tävling.

  2. OK Tyr betalar anmälningsavgifter för medlemmar 25 år och yngre med undantag för punkt 5 samt med en maxgräns på 300kr/tävling. Anmälningsavgifter för deltagande i O-Ringen bekostas alltid av medlemmen själv.

  3. OK Tyr betalar anmälningsavgifter för medlemmar som av träningskommittén respektive cykelkommittén har utpekats i elitsatsning och där kommittéerna bekostar deras tävlingsstart.

  4. Respektive kommitté betalar anmälningsavgifter vid anmälan till SM-tävling där kommittén har tagit ut deltagaren. Kommittéerna meddelar vilka medlemmar som är uttagna att representera klubben.

  5. Kostnader för efteranmälan, ej start och tilläggsavgifter betalas alltid av anmäld medlem. För elitsponsrad löpare/cyklist sker detta enligt överenskommelse.

  6. Vid medlems anmälan till tävlingar som inte följer orienterings-, eller cykelförbundets tävlingsregler så står medlemmen för alla avgifter.

  7. Vid anmälan via Eventor (OL) och INDTA (cykel) betalar OK Tyr vanligtvis alla anmälningsavgifter i efterhand till arrangören. Medlemmar över 25 år ska betala avgiften direkt till arrangören när möjlighet till det finns. Om anmälan sker på plats ska medlemmen betala direkt och i bara undantagsfall använda fakturering i efterhand.

  8. Samtliga utlandstävlingar ska betalas direkt av medlemmen och inte faktureras OK Tyr.

  9. Deltagande i läger eller andra evenemang som anordnas av OK Tyr skall betalas direkt vid anmälan eller när betalning anmodas.

Rabatter hos våra sponsorer

OK Tyr arbetar aktivt med sponsorer och samarbetspartners för att stödja vår verksamhet.

Som medlem i OK Tyr kan du dra nytta av de speciella erbjudanden, rabatter eller andra förmåner som föreningen avtalat om.

Omfattningen och villkoren kan förändras över tiden så håll dig regelbundet uppdaterad på den här sidan.  

LÖP1

10% rabatt för föreningsmedlemmar
10% kickback till OK Tyr

Avtalet gäller till 2022-12-31

ACTIC

20% rabatt för föreningsmedlemmar  
Rabatten gäller på årskort 12 mån, autogiro eller kontant på alla center i Karlstad.

TEAM SPORTIA

15% rabatt på cykelservice.
15 % rabatt på alla cykeltillbehör gäller på ord. pris

Särskilda klubbkvällar
Särskilda ledarrabatter
Avtalet gäller till 2024-11-30

SCANDIC

Sveriges Orienteringsförbunds avtal, se www.orientering.se Rabattkod:  D359109055

Villkor: https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport/riksidrottsforbund

FLüGGER

20% på köp för medlemmar
5% kickback till OK Tyr

Uppge att du är medlem i OK Tyr