Avgifter

Alla föreningens medlemmar betalar en årlig medlemsavgift. Utöver medlemsavgiften kan det tillkomma ytterligare avgifter för att täcka kostnader för deltagande i olika föreningsaktiviteter, tävlingar etc.

Nedan hittar du en förklaring till våra olika avgifter, hur vi debiterar dessa och hur du enklast betalar.

Medlemsavgiften

Det är frivilligt att vara medlem i  OK Tyr, men för att delta i föreningens verksamhet och representera föreningen måste du vara medlem. Den årliga medlemsavgiften är obligatorisk och utgör grunden för att vi ska kunna bedriva vår ideella verksamhet. Enligt våra stadgar ska den vara betald senast 1 mars varje år. (Medlemsavgift 2023 betalas senast 31 mars).

Medlemsavgiften aviseras via e-post i början av varje kalenderår. Om du inte betalat innan förfallodatum kommer en påminnelse. Den som inte betalar medlemsavgiften förlorar rösträtten vid föreningens möten, rätten att delta i föreningens aktiviteter och rätten att representera föreningen i tävlingar. Den som inte betalt medlemsavgift på två år utesluts ur föreningen.

Avgift 2023

Vuxen (26-64) 500 kr
Barn ( - 12 år) 300 kr
Ungdom (13 -25 år) 500 kr
Pensionär (65-) 300 kr
Familj (Maximalt 2 vuxna) 1300 kr

Övriga avgifter

Grundregeln är att medlemmen själv betalar för sitt deltagande i tävlingar och andra aktiviteter. Vissa undantag gäller för t ex ungdomar, vid stafetter eller särskilt beslutade arrangemang. Dessa regler framgår i Medlemsförmåner och i protokoll från höstmöte. Tävlingsavgifter skickas ofta ut i efterhand i form av samlingsfakturor.

Hur betalar jag?

Föreningen administrerar betalningar på några olika sätt:

Hur betalar jag på Idrottonline?
Sedan 2019  debiteras medlemsavgifterna via Idrottonline där ni kan välja att betala med kort eller Swish.

Aviseringen kommer i form av E-post till den e-postadress som du har registrerat på Idrottonline.

Här finns en instruktion till hur du betalar via Idrottonlines varukorg.

Att tänka på:

FAQ

Har jag obetalda avgifter?

Är du osäker på om du betalat?  Logga in på Idrottonline. Om siffran till höger om varukorgen är 0 så har du inga avgifter att betala.

Vad har jag betalat?

Vill du se din betalningshistorik?  Logga in på Idrottonline. Klicka på ditt eget namn och "Min Sida" Där kan du se vilka avgifter som hanterats via Varukorgen.

Jag lyckas inte betala på Idrottonline vad är felet?

Jag har fått påminnelse om medlemsavgift men vill inte vara medlem längre

Om du önskar avsluta ditt medlemskap så behöver du meddela detta via t ex ett mail. Under förutsättning att du inte redan varit aktiv under året så avslutar vi ditt medlemskap. Medlem som redan varit aktiv under året anses däremot ha förlängt sitt medlemskap. Medlemsavgiften är därmed obligatorisk. Orsaken är att föreningen måste betala obligatoriska förbundsavgifter och försäkringar.

Gunilla, gunilla.i.nilsson@gmail.com . eller Mikael,  mikael.take@gmail.com  försöker hjälpa till om du stöter på problem.

Utebliven och sen betalning
Avgifterna är ett lån från föreningen till den enskilde medlemmen och uteblivna och sena betalningar kostar föreningen extra i form av administration och påminnelser. Från och med hösten 2019 utgår en påminnelseavgift på 50kr per försenad betalning för att täcka våra kostnader. Efter två påminnelser inaktiveras medlemskapet. Avgifter som trots upprepade påminnelser inte betalas kan lämnas till inkasso och den berörda medlemmen kan uteslutas genom styrelsebeslut.