Hoppa till sidans innehåll

Mötets Agenda


Dagordning för årsmöte 2013-03-10

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
  Styrelsen föreslår: Medlemsavgifterna beslutades för 2013 på höstmötet. Ingen ändring.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Fastställande av nya stadgar. Stadgarna beslutades första gången vid höstmötet 2012-11-25
   Styrelsen föreslår: Stadgarna fastställs enligt förslag.
  2. Tävlingsavgifter 2013. 
   Styrelsen föreslår: Inget förslag föreligger. Frågan bordläggs
  3. Övriga motioner
   Inga motioner har inkommit.
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
   (år 2012: Karl Nilsson);
  2. Tre ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år
   (år 2011-2012: Magnus Stråle, Per Bülund, Håkan Ahlqvist);
  3. Fyllnadsval för en tid av ett år (år 2012 Christer Höglund);
  4. Två suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år (år 2012: Anna Gustafsson Hane, Leif Helgman);
  5. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta (år 2012 ordinarie: Camilla Lagneryd och Håkan Jansson, suppleanter: Jan Svensson och Bengt Johansson, );
  6. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande (år 2012 Tom Hollowell, Olov Öström, Karin Mood);
  7. Beslut om val av ombud till SDF-möten, KIR-bingoalliansen och andra sammanhang där föreningen har rätt att representera med ombud;
 13. Fyllnadsval av kommittéledamöter och klubbfunktionärer
 14. Övriga frågor.
 15. Mötets avslutande

-          Utdelning av priser och stipendier

-          Avtackningar

-          Information om Friska Karlstad

Uppdaterad: 05 MAR 2013 00:05

hem

orientering


bokningtyrstugan

miniatyrerna-95px

Stöd OK Tyr Ungdom -handla på Ullmax via länken här nedan

ullmax

trimtex  

 

Friska Karlstad

Motionsorientering i Karlstad

Postadress:
OK Tyr
Tyrstugevägen 5
65465 Karlstad

Besöksadress:
Tyrstugan, Tyrstugevägen
65465 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info